+34 96 295 98 00 - 010

PROJECTE CPI GANDIA

OBJETIU GENERAL

L’objectiu principal del projecte se centra en la realització d’ACCIONS ENCAMINADES A PROMOURE I FACILITAR EL DESENROTLLAMENT DE LA CPI per a impulsar el desenrotllament de mercats innovadors a través de la contractació pública, incentivant la compra pública innovadora des del costat de la demanda del gestor públic i des del costat de l’oferta, és a dir, de les empreses, estimulant-les a participar i presentar ofertes innovadores en els processos de CPI.

U

OBJETIUS ESPECÍFICS

L’objectiu específic del projecte se centra a ESTUDIAR LA POSSIBILITAT QUE L’AJUNTAMENT POSE EN MARXA D’UN PROCEDIMIENTO DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA O COMPRA PÚBLICA PRE-COMERCIAL.

FASES DEL PROJECTE

Posada en marxa d'un grup CPI dins de la Smart Office

Programa formatiu en CPI

Identificació de reptes i elaboració del mapa

Dinamització de l'oferta

Consulta Preliminar al Mercat (CPM)

Mapa d'oferta innovadora

Difusió dels resultats