+34 96 295 98 00 - 010

MAPA DE DEMANDA PRIMERENCA

Què és un Mapa de Demanda Primerenca?

DEFINICIÓ

El Mapa de Demanda Primerenca (MDT) es tracta d’un llistat d’aquelles necessitats en què la modalitat de CPI proporcionaria una via per a satisfer-les, ja que el seu aprovisionament per mitjà dels procediments de contractació “convencionales” no acaba de “funcionar”

LA IMPORTÀNCIA DEL MDT

Al tractar-se d’un instrument que permet informar el mercat de les necessitats que té l’Administració, facilita informació valuosa a les empreses perquè orienten les seues iniciatives en I+D+i cap a les possibles licitacions. De fet, està comprovat que sense el Mapa de Demanda Primerenca, les solucions tarden més temps a arribar al mercat.