+34 96 295 98 00 - 010

CAP A UNA CIUTAT INNOVADORA I INTEL·LIGENT

L’Ajuntament de Gandia està apostant de manera ferma i continuada per la innovació i la tecnologia com a motor de desenrotllament econòmic i social, posant en relleu el valor que tenen les sinergies entre el conjunt de sistemes que componen el municipi i les capacitats que definixen els agents socials i econòmics de la ciutat.

El projecte “CPI GANDIA” perseguix contribuir a l’impuls d’eixos models dinamitzadors, promovent la I+D+i des de la demanda pública a través de la compra de productes o servicis que no existixen en el mercat i que requerixen un procés de codiseño entre el comprador de l’administració i l’empresa privada.

Açò pot dur-se a terme a través de la Compra Pública d’Innovació (CPI) , una fórmula de relació de l’Administració Pública amb el sector privat que ofrece la possibilitat d’adquirir noves solucions als reptes públics, ajudant a una major eficiència en la gestió pressupostària, amb els estalvis en costos directes i indirectes que això suposa. Així mateix, ajuda a desenrotllar i potenciar el teixit empresarial local, al mateix temps que es crega ocupació qualificat en les empreses i s’enfortixen les seues capacitats per a internacionalitzar-se.

LA COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ POT SER UNA FERRAMENTA MOLT ÚTIL AMB LA QUE ARTICULAR I DONAR FORMA ALS REPTES QUE ES PRESENTEN EN LA CIUTAT DE GANDIA, EN EL SEU SECTOR PRODUCTIU I LA CIUTADANIA, I AMB LES QUE DUR A TERME LA TRANSFORMACIÓ CAP A UNA CIUTAT MÉS INNOVADORA I INTEL·LIGENT.